2016-03-11 10:07:52

Izložba i predavanje A.F.Krupe na „Danima Japana na Visokoj školi međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld“

Zagreb – Na poziv i u organizaciji Visoke škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld i Veleposlanstva Japana u Republici Hrvatskoj krajem veljače otvorena je  izložba akademskog slikara i našeg profesora crtanja i slikanja Alfreda Freddy Krupe 

Zagreb – Na poziv i u organizaciji Visoke škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld i Veleposlanstva Japana u Republici Hrvatskoj krajem veljače otvorena je  izložba akademskog slikara i našeg profesora crtanja i slikanja Alfreda Freddy Krupe „Sumi-e slikarstvo iz perspektive tradicionalno-akademski školovanog europskog umjetnika“ uz prateće autorovo predavanje na temu fenomena suvremenog slikarstva tušem kao globalnog umjetničkog pokreta i integralnog dijela suvremene umjetničke prakse.

Alfred Freddy Krupa je 1998.godine bio prvi hrvatski akademski slikar stipendista vlade Japana i član je američkog ogranka Međunarodnog društva za kinesku kaligrafiju i slikarstvo tušem sa sjedištem u Tokiu. 2013.godine u Kini je za svoje suvremeno slikarstvo tušem nagrađen posebnom nagradom stručnog vijeća.

Krupa je ujedno i utemeljitelj hrvatskog ogranka Međunarodnog društva akvarelista – jedne od najvećih umjetničkih organizacija u svijetu i član je umjetničkog savjeta Hrvatskog društva likovnih umjetnika-Zagreb.


Srednja škola Duga Resa